21. Yüzyılda Sanat… ?

     Zeki Coşkun, Modern Çağ ve sonrasının izini sürerek kültür – sanat alanında olgusal, kuramsal ve kurumsal düzeylerdeki değişimlerin panoramasını çiziyor. Ardından, konunun önde gelen isimleriyle “21. Yüzyılda Sanat”ı dört cepheden tartışmaya açıyor. Önümüze ayrıntılı, kapsamlı bir yol haritası çıkıyor:

  • Sanat Medyası ve Mecraları

Yayın, İletişim, Eleştiri

  • Kültür – Sanat Yönetimi ve Eğitimi

Yaratıcı Endüstriler, Kültür Politikaları ve

Sivil Toplumun Rolü

  • Müze, Vakıf, Sanat Kurumları ve Yönetim

Kültür Ekonomisi, Sermaye ve Kültür Sanat İlişkisi

  • Şehir ve Kültür

Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği, Kentsel Dönüşümden

Kültürel Dönüşüme

Kitap Adı: 21. Yüzyılda Sanat… ?

Yazar: Zeki Coşkun

Basım: Ekim 2019

Sayfa Sayısı : 148

ISBN: 978-605-5717-80-3